Jornades

Les "Jornades de Sistemes Dinàmics de Catalunya" van néixer l'any 2016 amb l'esperit d'afavorir la interacció entre tots els que centrem el nostre àmbit de recerca en aquest camp d'investigació.

Les jornades, que tenen una periodicitat anual,  es celebren al voltant de l'inici del curs, darrera setmana de setembre o primera setmana d'octubre, i les considerem com "La lliçó inaugural" de l'inici del curs acadèmic dels diversos seminaris de Sistemes Dinàmics que es realitzen a les universitats i centres de recerca de Catalunya.

L'any de concesió del premi "Barcelona Dynamical System Prize", que la SCM dóna sota el patronatge del Carles Simó, s'aprofiten les jornades per a fer-ne el lliurament oficial.

Les jornades es celebren a l'Institut d'Estudis Catalans amb suport de la Societat Catalana de Matemàtiques.

   

Jornades realitzades