BDSP

El "Barcelona Dynamical Systems Prize" és un premi international que ofereix la Societat Catalana de Matemàtiques, sota el patronatge del Professor Carles Simó, a l'autor o autors d'un article o trebal de recerca en l'àrea dels Sistemes Dinàmics. Aquest premi va ser establert l'any 2015 i té una periodicitat bianual. Els premiats de la primera edició van ser "Alberto Enciso i Daniel Peralta-Salas" i "Marcel Guardia, Pau Martin i Tere M. Seara". Els premiats de la segona edició (2017) van ser "Jordi-Lluís Figueras, Àlex Haro, i Alejandro Luque". En "Vadim Kaloshin i Alfonso Sorrentino" van guanyar la tercera edició (2019).

Ja està oberta l'edició del premi de l'any 2023. Els premiats es donaran a conèixer cap a finals de la tardor de 2023.