Contacte

Aquest espai web està tot just a mig fer. Si trobeu res per afegir/corregir us podeu posar en contacte amb nosaltres a l'adreça

contacte@sistemesdinamics.cat.