3a Jornada

La "3a Jornada de Sistemes Dinàmics a Catalunya" es celebrarà el dimecres 10 d'octubre de 2018 a l'Institut d'Estudis Catalans.

Comitè Científic: A. Cima (UAB), A. Haro (UB) i M. Ollé (UPC).

Comitè Organitzador: M. Caubergh (UAB),  A. Garijo (URV) i J.T. Lázaro (UPC).