6a Jornada

La "6a Jornada de Sistemes Dinàmics a Catalunya" s'ha celebrat el Dimecres 11  d'octubre de 2023 a la sala Pere i Joan Coromines de  l'Institut d'Estudis Catalans.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comitè Científic: Gerard Gómez Muntané (UB), Carme Olivé Farré (URV), Víctor Mañosa Fernández (UPC)

Comitè Organitzador:  Esther Barrabés Vera (UdG),  Ernest Fontich Julià (UB),  Isaac A. Garcia Rodríguez (UdL)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programació

9:35 - 9:45

 Presentació --Sala Pere i Joan Coromines--

9:45 -10:45

David Juher Barrot (UdG)

 "Entropia volumètrica per a presentacions geomètriques arbitràries de grups de superfícies"

10:45-11:30

Pausa-Café

11:30-12:30

Chara Pantazi  (UPC)

 "Aspectes d'integrabilitat per a algunes famílies paramètriques"

12:35

Foto de grup

13:00-15:00

Dinar (restaurant Antic Forn)

15:15-16:15

Arturo Vieiro Yanes  (UB)

"Dinàmica d'aplicacions quasi-integrables simplèctiques"

 

Resums de les xerrades:

David Juher Barrot (UdG) Entropia volumètrica per a presentacions geomètriques arbitràries de grups de superfícies.

La teoria geomètrica de grups és una disciplina relativament jove (neix als anys 1980-1990) que tracta els grups finitament generats com a objectes geomètrics. Té fortes connexions amb la topologia, la geometria algebraica, hiperbòlica i diferencial i la teoria de la computació. En aquesta xerrada establirem una altra connexió, en aquest cas amb els sistemes dinàmics, més concretament amb la teoria dels invariants de Milnor-Thurston, que ens permetrà resoldre un problema clàssic relatiu al càlcul algorísmic de l'entropia volumètrica dels grups fonamentals de les superfícies compactes.

 

Chara Pantazi  (UPC) Aspectes d'integrabilitat per a algunes famílies paramètriques.

Veurem com algunes nocions d’integrabilitat s’apliquen en diverses famílies paramètriques com per exemple la família de Lotka-Volterra tres dimensional, el sistema de Laser, el model de Selkov, entre altres. Amb diversos exemples s’il·lustrarà el resultat clàssic del M. Singer sobre integrabilitat Lliouvilliana per camps polinomials en dimensió dos. Veurem una generalització/reformulació recent d’aquest resultat en dimensió tres. S’emfatitzaran les dificultats d’aquest enfocament.

 

Arturo Vieiro Yanes  (UB) Dinàmica d'aplicacions quasi-integrables simplèctiques.

Ens interessarem per la dinàmica d'aplicacions 4D simplèctiques quasi-integrables i veurem com els "camps interpoladors" permeten visualitzar amb detall l'estructura de l'espai de fase en regions on l'aplicació (o una potència d'aquesta) és propera a la identitat. Usarem aquestes idees per il·lustrar el paper de les ressonàncies dobles en el procés difusiu que descriuen la majoria de les òrbites de l'aplicació. D'altra banda, els "camps interpoladors" també proporcionen una eina analítica. En particular, la relació d'aquests amb el mètode de mitjanes discret permet incloure l'aplicació, en un entorn d'un tor invariant (foliat per òrbites periòdiques) de l'aplicació integrable, dins d'un flux Hamiltonià amb un error exponencialment petit sense necessitat de reduir l'aplicació a forma normal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscripció:

El preu de la inscripció és de 40 EUR i inclou un café a la pausa i el dinar. Cal fer la inscripció i el pagament abans del 25 del setembre al formulari d'inscripció següent:

https://www.iec.cat/jornades/dinamics2023.asp

IMPORTANT: si necessiteu canviar les dades de la factura automàtica que us envia el formulari, un cop inscrits, trobareu al final del PDF l’enllaç per a sol·licitar-ho.

Hi haurà un nombre limitat d'ajuts per alumnes que siguin avalats per un professor permanent i no disposin de cap mètode de finançament. Per demar aquest ajut, envieu una sol·licitud indicant nom i cognoms, estudis que esteu realitzant i el nom d’un professor de referència, enviant un correu a esther.barrabes@udg.edu abans del 15 del setembre.